duminică, 4 mai 2014

Prezentarea localitatii

Suprafata: 53358 ha
Intravilan: 455,2 ha
Extravilan: 52902,8 ha
Populatie: 2348
Gospodarii: 1226
Nr. locuinte: 1217
Nr. gradinite: 3
Nr. scoli: 3
Numele localitatilor aflate in administratie:
Chilia Veche, Tatanir, Câşliţa, Ostrovu Tătaru
Asezarea geografica:
Comuna Chilia Veche este situată în partea de sud-est a României, în nordul Dobrogei şi în nordul judeţului Tulcea, pe malul drept al braţului Chilia al Dunării.
Se învecinează la sud cu comuna Crişani şi comuna Maliuc, la vest cu comuna Pardina, la est cu comuna CA Rosetti şi la nord cu braţul Chilia.
Satele aparţinătoare comunei se situează la următoarele distanţe:
Tatanir - situat la 20 km faţă de reşedinţa de comună
Câşliţa - situat la 4 km faţă de reşedinţa de comună
Ostrovu Tătaru - situat la 2 km faţă de reşedinţa de comună
Activitati specifice zonei:
Piscicultură
Agricultură
Zootehnie
Tradiţionale - împletituri din papură
Turism
Activitati economice principale:
Piscicultură
Agricultură
Turism
Comerţ
Obiective turistice:
Biserica Ortodoxă Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril
Mănăstirea de stil vechi Sfântul Atanasie
Rezervaţia de pelicani Roşca-Buhaiova
Canalele Pardina, Iacubova, Moara
Lacurile Babina, Matiţa, Merhei şi Roşca-Buhaiova
Evenimente locale:
Ziua comunei - organizată în ultima duminică a lunii iulie
Expoziţii şi târguri împletituri papură
Facilitati oferite investitorilor:
Terenuri cu acces direct la Dunăre potrivite pentru amenajări activităţi agroturistice
Terenuri pentru agricultură
Acces la port
Turismul şi agroturismul sunt două oportunităţi încă în dezvoltare
Proiecte de investitii:
Protecţia resurselor de apă prin realizarea sistemelor integrate de canalizare şi staţie de epurare
Extindere reţea distribuţie apă şi canalizare
Centru de informare turistică
Fermă de panouri fotovoltaice
Modernizare străzi intravilanul comunei Chilia Veche